Nitview® Ledcomb är en internationellt patenterad produkt, med en ljusenhet som avger ett ultraviolett (UV) ljus med en vågländ nära det synliga spektrumet (400-405 nm) för en enklare identifiering och borttagning av löss och deras ägg.

UV-ljus i denna våglängd absorberas av kitin som finns i exoskelettet hos löss och deras ägg, vilket ger en fluorescens som gör det enklare att se parasiter och avlägsna dem effektivt. Ljusenheten sitter ihop med en kam bestående av tänder med mikrokanaler vilka hjälper till att avlägsna lössen såväl som deras ägg.

nitview_löss

Hur man använder NITVIEW® Ledcomb

NITVIEW® Ledcomb kan användas på tvättat och torrt eller lätt fuktigt hår. Den används med fördel i en omgivning med svagare belysning.

1. Sätt in 3 x 1,5 V AAA batterier i batterifacket.

2. Håll NITVIEW® Ledcomb i handen, tryck på knappen i mitten och ultraLED lampan tänds.

3. Placera NITVIEW® Ledcomb med kamtänderna neråt i håret, i en vinkel som inte är mer än 90º och börja inspektera från rot till topp, genom att kamma igenom hårslinga för hårslinga.

4. Avlägsna borttagna löss och ägg från kammen med ett fuktigt papper eller en pappersnäsduk.

5. Upprepa proceduren sektion för sektion tills hela håret har kontrollerats.

6. Efter varje användning, ta bort löss och ägg och rengör kammen med tvål och vatten. Det är speciellt viktigt om kammen ska användas på olika personer. Koka inte. Rengör inte i diskmaskin och använd inte frätande ämnen för att rengöra kammen.

Rekommendationer:

Upprepa proceduren var tredje dag i två veckor för att säkerställa fullständig borttagning, eftersom livscykeln för löss (kläckning av ägg till nymfer och därefter utveckling till vuxna löss) är ca. 7-10 dagar. Lösgör kamhuvudet och använd enbart ljusenheten för att kontrollera föremål eller ytor där det kan finnas löss på, t ex sängar, soffor, borstar, etc.

NITVIEW® Ledcomb består av två delar – en del som inkluderar ljusenheten med ultra LED lampa och batterihållare, och en avtagbar del som inkluderar luskammen.