Microcid® - Produktinformation för allmänheten

Microcid

Microcid är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på alla apotek, alternativt förskrivas av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt.

Krämens starkt antibakteriella egenskaper orsakar inte resistensutveckling hos bakterier. Microcid innehåller väteperoxid och naturligt förekommande lipider.

Microcid används för behandling av svinkoppor (Impetigo). Krämen kladdar inte och fäster även på fuktiga hudytor. Microcid innehåller inte konserveringsmedel och kontaktallergi mot dess ingående ämnen har inte påvisats.

 

Behandling av svinkoppor

Aktuell behandlingsinformation från Läkemedelsverket 

I Läkemedelsboken 2014 rekommenderar Läkemedelsverket antibiotikasalva alternativt väteperoxidkräm (Microcid). Läs mer i Läkemedelsboken 2014

Behandling med väteperoxidkräm (Microcid)

1. Om möjligt, tvätta det infekterade området med tvål och vatten.
2. Torka torrt. Försök få bort sårskorporna. Använd om möjligt engångshanddukar.
3. Lägg på Microcid och smörj in ett tunt skikt 2-3 gånger/dag eller efter behov tills utläkning skett. Smörj ofta för effektiv utläkning.
4.
För att undvika smittspridning, var noga med handhygienen.
5. Om tillståndet försämras, kontakta din läkare eller sjuksköterska.


Microcid kan köpas receptfritt på alla apotek, alternativt förskrivas av läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt. Läs alltid bipacksedeln innan du behandlar dig med Microcid. 

Tänk på att:

  • Noggrann hygien är viktig.
  • Smittan kan spridas via textilier. Det är därför viktigt att försöka byta örngott varje dag och tvätta handdukar och lakan ofta.
  • Klipp barnets naglar korta, och försök se till att barnet inte kliar på sina sår eller suger på fingrarna.
  • Tvätta alltid händerna när du har varit i kontakt med barnets svinkoppor.

Microcid säljs hos ditt apotek i Sverige, Danmark och Norge. I övriga världen marknadsförs produkten som Crystacide.

Frågor & Svar

Innehålller Microcid antibiotika?

Nej.

Kan Microcid orsaka antibiotikaresistens eller någon annan typ av känd resistens hos bakterier?

Nej

Är resistensutveckling hos bakterier ett problem?

Läs mer: Smittskyddsinstitutet informerar

SMI informerar 2011-10-27

Läs mer: Antibiotika eller inte?

www.antibiotikaresistens.se

Behöver jag recept för att köpa Microcid®?

Microcid kan köpas receptfritt hos alla apotek, men kan även köpas via recept. Microcid ingår i läkemedelsförsäkringen men inte läkemedelsförmånen. Fri prissättning. 

Var kan jag köpa Microcid®?

Microcid finns hos ditt apotek i Sverige, Norge och Danmark samt hos vissa webbapotek. Du hittar Microcid i egenvården. Fråga apotekspersonalen om du har svårt att hitta.

Kan jag köpa Microcid® i andra länder?

Ja,  I många andra länder säljs Microcid under namnet Crystacide.

Vad innehåller Microcid®?

Det verksamma ämnet är väteperoxid 1%. Krämen innehåller också glycerylmonomyristat, glycerylmonolaurat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, natriumedetat, natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, propylenglykol, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten. 

Finns det någon åldergräns för att använda Microcid®?

Det finns ingen lägre åldergräns för att använda Microcid. 

Att tänka på innan du använder Microcid®.

Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. Undvik kontakt med ögonen! 

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Krämen kan användas vid amning, men bör ej appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amning.

Trafikvarning

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner. 

Hur skall Du använda Microcid®?

Ett tunt lager av Microcid®  kräm stryks på det infekterade hudområdet. Krämen appliceras 2-3 ggr dagligen, eller efter behov. Behandlingstiden bör inte överstiga 3-4 veckor. Annan behandling enligt läkares föreskrift. Krämen kan lätt tvättas bort med enbart vatten.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vilka biverkningar kan Microcid®  ge?

Krämen kan ge upphov till övergående sveda (förekommer hos fler än 1 av 100 användare).

Hur skall Microcid®  förvaras?

Krämen skall förvaras vid högst 25oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande. 

Sidan uppdaterades senast 20141014. Senaste översyn för produktresumé 20120521.För övriga frågor -Klicka här!