Produktinformation för allmänheten

Sår

Det finns olika sorters sår. Små sår där bara hudens yttersta lager har skadats är det vi brukar benämna som skrubbsår och skärsår.  När såren är djupare och fler vävnader skadats (muskler, nerver, och/eller skelett) är det exempelvis ett skärsår, bitsår, sticksår eller krossår.

Direkt när man får ett sår startar kroppen en process för att stoppa blödningen, koaguleringsprocess. Fibrinogen läcker ut från blodkärlen och bildar ett nät, fibrin och tillsamman med blodplättar och röda blodkroppar bildar detta en sårskorpa. Den skadade vävnaden blir snart röd, svullen och ömmar. Blodkärlen vidgar sig och blodgenomströmningen ökar. Vita blodkroppar, kroppens försvarsceller, tar sig till det skadade området och tar hand om bakterierna samt transportera bort döda celler och de allra minsta smutspartiklarna.

Efter några dagar börja den skadade vävnaden repareras. Ny vävnad bildas genom att celler i huden eller slemhinna delar sig och växer in över skadan samt att nya blodkärl också växer in.

Om bakterierna är aggressiva eller att de blir för många och kroppen inte klarar av att besegra dem blir såret infekterat. Området runt såret svullnar och ömmar än mer, huden blir rödare, såret kan vätska sig och det kan också bildas var. Det är därför viktigt att hand om ett sår oavsett storlek.

Förutsättningar för sårläkning - lokalt i såret

Fuktighet

Då alla celler kräver fuktighet underlättar fuktighet i ett sår avstötningen av död vävnad och gynnar nybildningen av celler.

Jämn temperatur

Temperaturväxlingar försenar sårläkningen.

Rent sår

Viktigt är att såret är rent och fritt från infektioner.

Läkningshämmande faktorer

Ödem, som är en svullnad som uppkommer på grund av ansamling av vätska, fördröjer läkningen genom att närings- och syreutbytet försvåras.

Ett infekterat sår läker långsammare än ett rent sår.

Läs mer om sårvård: www.sarvard.se

Sidan uppdaterades senast 20141029. Produktresumén senast uppdaterad 20121109.

Länkar för allmänheten

Apoteken tipsar om LHP för att undvika infektion i ditt sår som en del i din sårvård.

Apoteket AB

Medstop

LHP på läkemedelverkets hemsida.