Hibitane®

Hibitane används som antiseptiskt explorationsmedel vid alla vaginala undersökningar, speciellt...

Information

Vaginalkräm  1 %

Antiseptisk explorationskräm, innehåller klorhexidin och används vid alla typer av vaginala undersökningar, speciellt vid förlossningar.

Frågor & svar

Är Hibitane receptbelagd?

Nej

Var kan jag köpa Hibitane?

Finns hos flertalet apotekskedjor.

FASS

Utökad information

LÄKEMEDLETS NAMN

Hibitane

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Klorhexidin

1 ml innehåller 10 mg klorhexidinglukonat.

LÄKEMEDELSFORM

Vaginalkräm

KLINISKA UPPGIFTER

- Terapeutiska indikationer

Som antiseptiskt explorationsmedel vid alla vaginala undersökningar, speciellt vid förlossningar.

- Dosering och administreringssätt

Appliceras i och kring vulva och kan även användas för insmörjning av handskar och instrument. Efter undersökningen kan den lätt avlägsnas genom sköljning med vatten.

Länk till FASS